خبر

Aankondiging verhoging eisen basisexamen inburgering in het buitenland

Nieuwsbericht | 30-12-2010

Het niveau van de Toets Gesproken Nederlands (TGN) van het basisexamen inburgering in het buitenland gaat omhoog. Het niveau zal per 1 april 2011 worden verhoogd van A1 min naar A1. Vanaf die datum zal ook de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen (GBL) aan dit examen worden toegevoegd. De toets Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) blijft ongewijzigd.

Tot 1 april 2011 geldt voor het basisexamen inburgering in het buitenland het huidige niveau (A1 min) voor de TGN en bevat het examen geen toets GBL. Alle examens die met ingang van 1 april 2011 zullen worden afgenomen, zijn op niveau A1 en met de toets GBL. Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u lezen op welke manier u zich kunt aanmelden voor het examen. Indien u vóór 1 april 2011 het basisexamen inburgering in het buitenland wilt afleggen, wordt u aangeraden om u zo snel mogelijk voor het examen aan te melden en het examengeld over te maken.

Nadat u een betalingsbevestiging van het examengeld hebt ontvangen, kunt u een afspraak maken voor het afleggen van het examen. U wordt geadviseerd om uiterlijk 15 februari 2011 contact op te nemen met de ambassade of het consulaat-generaal voor het maken van een afspraak voor het afleggen van het examen. Zie voor meer informatie de brief van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van 28 december 2010.

Het positieve resultaat van het basisexamen inburgering dat is behaald vóór 1 april 2011 kan ook bij mvv-aanvragen ingediend ná 1 april 2011 worden overgelegd. Daarbij is van belang dat de mvv-aanvraag binnen een jaar nadat het basisexamen is behaald, wordt ingediend.
Meer informatie

* Aankondiging verhoging eisen basisexamen inburgering in het buitenland30-12-2010 | pdf-document, 0.15 MB